Praktijk Mous

PSYCHOTHERAPIE VOOR KINDEREN, JEUGDIGEN EN JONG VOLWASSENEN

Vergoeding

Kinderen en jeugdigen (18 -)

Vanaf 1 januari 2015 valt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Gemeenten in de regio hebben met elkaar en met zorgaanbieders afspraken gemaakt over verwijzing en financiering van de zorg. De gemeente waar uw kind staat ingeschreven vergoedt de kosten voor onderzoek en behandeling mits de praktijk een contract heeft met de gemeente. Mijn praktijk heeft contracten met de gemeentes in de regio stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen). Met gemeentes uit de regio Rijssen/Holten is onder voorwaarden een individuele overeenkomst mogelijk.

Om de kosten vergoed te krijgen is het van belang dat u beschikt over een verwijsbrief van uw huisarts, medisch specialist of lokale toegang van de gemeente dan wel gezinscoach. De praktijk draagt zorg voor de verdere afhandeling met de gemeentelijke instanties. Er wordt door de gemeente geen eigen bijdrage gevraagd.

Sinds 2020 werkt de gemeente Apeldoorn met budgetplafonds. Dit betekent dat de gemeente Apeldoorn aan de jeugdhulpaanbieders heeft aangegeven hoeveel omzet zij jaarlijks maximaal mogen behalen voor het bieden van jeugdhulp. Wanneer het budgetplafond bereikt is mag de jeugdhulpaanbieder geen cliënten meer toelaten. In dat geval mag u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG) via 055-3578875.

Annuleren van de afspraak
Bij het afzeggen van de afspraak, korter dan 24 uur van te voren, wordt een bedrag van 50 euro bij u in rekening gebracht.

Jong volwassenen (18 +)

Psychotherapie is met ingang van 1 januari 2008 opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Om de kosten van het intakegesprek en de daarop volgende diagnostiek en behandeling vergoed te krijgen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Houd er rekening mee dat de ziektekostenverzekering in Nederland een verplicht eigen risico kent. Mijn praktijk heeft met een aantal zorgverzekeraars geen contract afgesloten omdat zij te veel beperkingen opleggen om nog kwalitatief hoogwaardige behandelingen te kunnen bieden.

Praktijk Mous heeft voor 2024 een contract afgesloten met de volgende groepen/coöperaties van zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, ONVZ, DSW, Caresq, ENO en ASR.

Zelfbetalers

U kunt er voor kiezen om de kosten voor uw behandeling geheel zelf te betalen. De kosten zijn dan conform het NZA tarief 139,38 euro per consult. Een consult duurt 45 minuten.

Annuleren van de afspraak
Bij het afzeggen van de afspraak, korter dan 24 uur van te voren, wordt een bedrag van 50 euro bij u in rekening gebracht.