Praktijk Mous

PSYCHOTHERAPIE VOOR KINDEREN, JEUGDIGEN EN JONG VOLWASSENEN

Praktische informatie

Specialistische GGZ

Praktijk Mous is werkzaam binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). Het gaat hierbij om kinderen, jongeren en jong volwassenen met (gecompliceerde) psychische problemen. De huisarts of POH-GGZ, dan wel de lokale toegang van de gemeente heeft bij de doorverwijzing ingeschat dat gespecialiseerde behandeling nodig is. De duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken.

BIG register van de rijksoverheid

Het BIG register is door de overheid opgericht in het kader van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg en geeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener. Ik ben als psychotherapeut opgenomen in het BIG register (69918191216) .

Beroepscode

De kwaliteit van mijn praktijk is tevens gegarandeerd door het lidmaatschap van verschillende beroepsverenigingen. Met het lidmaatschap van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) is een behandelaar gehouden aan de beroepscode van deze beroepsvereniging.

Beroepsverenigingen

  • LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
    Voor meer informatie: zie www.lvvp.info
  • VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie www.vkjp.nl
  • registerlid nvpp: nederlandse vereniging voor psychoanalytische psychotherapie www.nvpp.nl
  • ISTFP: International society of transference- focused psychotherapy www.istfp.org

Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van cliënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben in onderling overleg een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe de zorg die wordt verleend door uw behandelaar is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg zijn gewaarborgd. Praktijk Mous heeft een kwaliteitsstatuut dat ter inzage beschikbaar is.

Uw rechten

Voor meer informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), klik op de onderstaande button.