Aanmelding

Telefonisch aanmelden
U kunt zich bij mijn praktijk aanmelden met een verwijzing voor Specialistische GGZ van een huisarts, medisch specialist of lokale toegang van de gemeente dan wel gezinscoach. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en samen met u wordt nagegaan of mijn praktijk de zorg verleent die aansluit op uw zorgvraag. Indien nodig wordt in overleg met u en/of uw verwijzer gezocht naar een alternatief.

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag van 12.15 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kan een bericht worden ingesproken op de voicemail van de praktijk, die op werkdagen regelmatig wordt afgeluisterd.

Telefoon: 0570- 609577

Wachttijd - Laatste actualisatie:

Aanmeldingswachttijd
Momenteel is er een patiëntenstop tot augustus 2022. Dit geldt zowel voor kinderen/jeugdigen als voor jong volwassenen.

Na augustus 2022 zal ik op deze website mijn nieuwe wachttijd bekend maken. 

Behandelingswachttijd
Momenteel is er voor alle diagnosegroepen een patiëntenstop.

Bij te lange wachttijden of een aanmeldingsstop vanwege het bereiken van het budgetplafond, kunt u contact opnemen met uw gemeente of zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.