Praktijk Mous

PSYCHOTHERAPIE VOOR KINDEREN, JEUGDIGEN EN JONG VOLWASSENEN
Ik ben werkzaam als zelfstandig gevestigd psychotherapeut binnen de specialistische GGZ waarbij ik vanaf begin 2020 deels verbonden ben aan Dimence Jeugd GGZ Almelo.

Over psychotherapie

Mensen ontwikkelen en ontplooien zich binnen relaties. We groeien op vanuit wie we in aanleg zijn, in voortdurende wisselwerking met onze omgeving. Telkens weer zullen we ons moeten aanpassen, afhankelijk van de levensfase waarin we zitten, aan de eisen die er aan ons gesteld worden en de ervaringen die we opdoen. Vaak vinden we na deze veranderingen opnieuw een evenwicht, met steun van de mensen om ons heen.

Soms raakt de balans zodanig verstoord dat de steun van ouders, partner, familie en vrienden op dat moment niet meer voldoende is. Dit kan een reden zijn om professionele hulp te zoeken. In psychotherapie wordt samen gezocht naar de betekenis van gedrag. De insteek is het begrijpen van de ontstane klachten en problemen, vanuit het idee dat een beter begrip leidt tot overzicht. Psychotherapie is gericht op herstel van evenwicht en vrij maken van de ontwikkeling waardoor je zelf weer verder kunt.

Voor wie is het geschikt?

Psychische klachten

Psychotherapie is een behandelmethode voor uiteenlopende psychische klachten zoals angst, stemmingsproblemen (prikkelbaarheid/somberheid), of dwangmatigheid. Er kan sprake zijn van een stagnerende ontwikkeling bij een kind of jongere of er zijn signalen zichtbaar van een specifieke ontwikkelingsstoornis zoals autisme of ADHD. Bij psychosomatische klachten of problemen rondom eten, slapen, werk of schoolgang kan ook gedacht worden aan psychotherapie.

Sociale en Relationele problemen

Problemen die spelen in het contact met anderen kunnen eveneens aanleiding zijn voor een psychotherapeutische behandeling. Het kan hierbij gaan om specifieke moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten of een algemeen gebrek aan vertrouwen in anderen. Ook wanneer ouders bij voldoende opvoedkundige vaardigheden problemen ervaren in de aansturing van hun kind of in de relatie met hun kind kan psychotherapie uitkomst bieden.

Identiteitsproblematiek

Naast beschreven problematiek zijn klachten met betrekking tot zelfbeeld en identiteit of problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling reden om aan psychotherapie te denken.

Over mij

Mijn naam is Signe Mous (1982). Na mijn studie kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg en de Radboud Universiteit Nijmegen heb ik mij gespecialiseerd als kinder- en jeugdpsychotherapeut. Sindsdien ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigd psychotherapeut binnen de specialistische GGZ waarbij ik vanaf begin 2020 deels verbonden ben aan Dimence Jeugd GGZ Almelo.